Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.98.2019
Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29
lipca 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw
szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy
Gowarczów
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.97.2019
Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 22
lipca 2019 roku w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku
publicznego
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.96.2019
Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 22
lipca 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw
szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy
Gowarczów
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.95.2019
Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 18
lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej z Punktem Przedszkolnym w Gowarczowie
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.94.2019
Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 18
lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora
Szkoły Podstawowej z Punktem Przedszkolnym w Gowarczowie
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.93.2019
Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 15
lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Punktem Przedszkolnym w
Gowarczowie, 26-225 Gowarczów, ul. Stanisława żuka 3
15.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.92.2019
Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 11
lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na
2019 rok.
15.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.91.2019
Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 10
lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze
przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Gowarczów
10.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.90.2019
Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 10
lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w
Urzędzie Gminy w Gowarczowie za utrzymanie kontaktów z
podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
10.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.89.2019
Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 03
lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru i
sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu komputerowego ze stanem
zgodnym z umową zawartą na dostawę komputerów wraz z
oprogramowaniem w ramach projektu „Szkolne pracownie
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"
10.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się