Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.111.2016
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2016 rok.
20.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.110.2016
Zarządzenie Nr 0050.110.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2016 rok.
20.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.109.2016
Zarządzenie Nr 0050.109.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr
0050.39.2011 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Gowarczowie.
20.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.108.2016
Zarządzenie Nr 0050.108.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie: zasad centralizacji rozliczeń
podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Gowarczów i jej
jednostkach organizacyjnych
20.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.107.2016
Zarządzenie Nr 0050.107.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Gminy Gowarczów.
20.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.106.2016
Zarządzenie Nr 0050.106.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego
wynagrodzenia dla kierowników gminnych jednostek budżetowych.
20.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.105.2016
Zarządzenie Nr 0050.105.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Gowarczowie,
udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i
wyznaczenia osoby uoważnionej do wykonywania czynności w
sprawach prawa pracy.
20.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.104.2016
Zarządzenie Nr 0050.104.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów
20.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.103.2016
Zarządzenie Nr 0050.103.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie powołania kierownika Centrum Usług
Wspólnych Gminy Gowarczów
20.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.102.2016
Zarządzenie Nr 0050.102.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr
0050.77.2015 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 1 października 2015
r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z hali
sportowej i innych pomieszczeń szkolnych będących
własnością Gminy Gowarczów
20.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się