Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie z dnia 16
sierpnia 2016 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie bez głosowania w
okręgu wyborczym nr 13
23.08.2016 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie z dnia 16
sierpnia 2016 roku o nieprzeprowadzeniu głosowania w okręgu
wyborczym nr 13 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w
Gowarczowie zarządzonych na dzień 18 września 2016 roku.
23.08.2016 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie z dnia 16
sierpnia 2016 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie
zarządzonych na dzień 18 września 2016 roku w okręgu
wyborczym nr 13.
23.08.2016 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie z dnia 16
sierpnia 2016 roku o przyznaniu numerów dla zarejestrowanych
list kandydatów na radnego komitetów wyborczych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie zarządzonych na
dzień 18 września 2016 roku w okręgu wyborczym nr 13.
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 3/GKW Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie
Uchwała Nr 3/GKW Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie z dnia
10 sierpnia 2016 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych
zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie zarządzonych na
dzień 18 września 2016 roku.
10.08.2016 więcej
Informacja Wójta Gminy Gowarczów
Informacja Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29 lipca 2016 roku o
wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy
w Gowarczowie, zarządzonych na dzień 18 września 2016 roku.
03.08.2016 więcej
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie z dnia 29
lipca 2016 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń list
kandydatów na radnego do Rady Gminy w Gowarczowie w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie - okręg nr 13 -
zarządzonych na dzień 18 września 2016 roku.
03.08.2016 więcej
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie z dnia 29
lipca 2016 roku o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w
Gowarczowie powołanej do przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie zarządzonych na
dzień 18 września 2016 roku.
03.08.2016 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 lipca
2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w
Gowarczowie.
02.08.2016 więcej
Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2016 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 5 lipca 2016 roku
dotyczące informacji o granicy i numerze okręgu wyborczego,
liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie,
zarządzonych na dzień 18 września 2016 roku
06.07.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się