Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta gminy Gowarczów
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta gminy
Gowarczów
06.11.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24
października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze
województwa świętokrzyskiego
29.10.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24
października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
29.10.2018 więcej
Uchwała o ponownym głosowaniu w wyborach wójta gminy Gowarczów
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie z dnia 23
października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w
wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4
listopada 2018 r.
24.10.2018 więcej
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Gowarczów
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy
Gowarczów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku.
24.10.2018 więcej
Protokół z wyborów do rady gminy
Protokół z wyborów do Rady Gminy w Gowarczowie zarządzonych
na dzień 21 października 2018 roku.
24.10.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III
20.10.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III o aktualnych
składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze
właściwości
20.10.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o miejscu głosowania mieszkańców sołectwa
Borowiec
15.10.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o miejscu głosowania mieszkańców sołectwa
Gowarczów
15.10.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się