Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 125/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Postanowienie Nr 125/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Gowarczów
09.07.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca
2020 r.
02.07.2020 więcej
Informacja o aktualnych składach OKW
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
na terenie Gminy Gowarczów.
02.07.2020 więcej
Postanowienie Nr 88/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Postanowienie Nr 88/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 27 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Gowarczów
28.06.2020 więcej
Informacja o aktualnych składach OKW
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
na terenie Gminy Gowarczów
22.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 47/2020
Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Gowarczów
19.06.2020 więcej
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji
wyborczych. Wybory Prezydenta RP 2020 (2020-06-28)
18.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Postanowienie NR 42/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
17.06.2020 więcej
Postanowienie NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Postanowienie NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 więcej
Obwieszczenie PKW o kandydatach na prezydenta
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca
2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się