Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 17
czerwca 2019 r. o wynikach przedterminowych wyborów do Rady
Powiatu Koneckiego przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 r.
18.06.2019 więcej
Postanowienie Nr 124/2019 KW w Kielcach III
Postanowienie Nr 124/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Gowarczów
12.06.2019 więcej
Postanowienie Nr 101/2019 KW w Kielcach III
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Gowarczów
07.06.2019 więcej
Postanowienie Nr 100/2019 KW w Kielcach III
Postanowienie Nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Gowarczów
07.06.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17 maja 2019 roku o
numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich w okręgu wyborczym
nr 4, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.
04.06.2019 więcej
Postanowiene Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Postanowiene NR 97/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady
Powiatu Koneckiego zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.
03.06.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Postanowienie NR 96/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego
zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.
03.06.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III
28.05.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Pełniącego Funkcję Starosty Koneckiego z dnia 7
maja 2019 r. z dnia 7 maja 2019 r.
08.05.2019 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia
2019r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych
komisji wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu
Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.
25.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się