Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o pracach Obwodowej Komisji Wyborczej
Informacja o pracach Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
roku
23.05.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Postanowienie NR 59/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 29 kwietnia
2019 r. o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych.
29.04.2019 więcej
Informacja o zmianie urzędnika wyborczego
Informacja o zmianie urzędnika wyborczego
19.04.2019 więcej
Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16 kwietnia 2019
roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
r..
19.04.2019 więcej
Załącznik do uchwały nr 11/2019 PKW z dnia 27.02.2019 r.
Załącznik do uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych
komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz do Parlamentu Europejskiego
15.04.2019 więcej
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach o
składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
14.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.47.2019
Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 9
kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
11.04.2019 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019
r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o
okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
11.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się