Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-02-18 16:38:05  Artur Kołodziejczyk

Utworzono artykuł 301872 o nazwie 'STUDIUM'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste301872
user_idpuste19876
resource_idpuste631
namepusteSTUDIUM
category_idpuste50551
language_idpuste1
shortpusteStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gowarczów
fullpuste

Dokumenty do pobrania:

1. Załącznik Nr 1: tekst studium,

2. Załącznik Nr 2: uwarunkowania zagospodarowania (załącznik graficzny),

3. Załącznik Nr 3: kierunki zagospodarowania (załącznik graficzny),

Uwaga !
Załączniki graficzne posiadają rozmiar około 200 MB

publishfrompuste2020-02-18 00:00:00
slugpustestudium
2020-02-18 16:38:48  Artur Kołodziejczyk

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2020-02-18 00:00:00' na '2019-03-26 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2020-02-18 00:00:002019-03-26 00:00:00
2020-02-18 16:45:20  Artur Kołodziejczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dokumenty do pobrania:</strong></p> <p> 1. <a href="https://gowarczow.pl/wp-content/uploads/2020/studium/zalacznik01.pdf">Załącznik Nr 1: tekst studium</a>,</p> <p> 2. <a href="https://gowarczow.pl/wp-content/uploads/2020/studium/zalacznik02.jpg">Załącznik Nr 2: uwarunkowania zagospodarowania (załącznik graficzny)</a>,</p> <p> 3. <a href="https://gowarczow.pl/wp-content/uploads/2020/studium/zalacznik03.jpg">Załącznik Nr 3: kierunki zagospodarowania (załącznik graficzny)</a>,</p> <p> Uwaga !<br /> Załączniki graficzne posiadają rozmiar około 200 MB</p> ' na '<p> <a href="https://gowarczow.bip.gov.pl/uchwaly-2019/uchwala-nr-vii-18-2019.html">Odnośnik do uchwały wraz z dokumentami dotyczącymi Studium Uwarunkowań i Kierunk&oacute;w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gowarcz&oacute;w</a></p> '

Pole _active wypełniono wartością 'true'

Podgląd
2020-02-18 16:47:58  Artur Kołodziejczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://gowarczow.bip.gov.pl/uchwaly-2019/uchwala-nr-vii-18-2019.html">Odnośnik do uchwały wraz z dokumentami dotyczącymi Studium Uwarunkowań i Kierunk&oacute;w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gowarcz&oacute;w</a></p> ' na '<p> <a href="https://gowarczow.bip.gov.pl/uchwaly-2019/uchwala-nr-vii-18-2019.html">Uchwała Nr VII/18/2019 Rady Gminy Gowarcz&oacute;w z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunk&oacute;w zagospodarowania przestrzennego gminy Gowarcz&oacute;w</a></p> '

Podgląd

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się