Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie na XXXII sesję - 2021.10.18 godz. 13:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XXXII sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku o godz.
13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
13.10.2021 więcej
Zaproszenie na XXXI sesję - 2021.09.15 godz. 9:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XXXI sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
13.09.2021 więcej
Zaproszenie na XXX sesję - 2021.07.30 godz. 14:30
Zaproszenie na nadzwyczajną XXX sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 roku o godz. 14:30 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie
28.07.2021 więcej
Zaproszenie na XXIX sesję - 2021.07.02 godz. 14:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XXIX sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 2 lipca 2021 roku o godz. 14:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
29.06.2021 więcej
Zaproszenie na XXVIII sesję - 2021.05.25 godz. 15:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XXVIII sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 25 maja 2021 roku o godz. 15:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
21.05.2021 więcej
Zaproszenie na XXVII sesję - 2021.04.29 godz. 9:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XXVII sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 9:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
27.04.2021 więcej
Zaproszenie na XXVI sesję - 2021.03.16 godz. 9:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XXVI sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 16 marca 2021 roku o godz. 9:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
15.03.2021 więcej
Zaproszenie na XXV sesję - 2021.01.26 godz. 9:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XXV sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 roku o godz. 9:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
21.01.2021 więcej
Zaproszenie na XXIV sesję - 2020.12.30 godz. 9:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XXIV sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 9:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
28.12.2020 więcej
Zaproszenie na XXIII sesję - 2020.11.26 godz. 9:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XXIII sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
23.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się