Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zaproszenie na XI sesję - 19.08.2019r. godz. 9:00
Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Gowarczów, która odbędzie
się w dniu 19 sierpnia 2019 roku o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
13.08.2019 więcej
Zaproszenie na X sesję - 25.06.2019r. godz. 13:00
Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Gowarczów, która odbędzie
się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
17.06.2019 więcej
Zaproszenie na IX sesję - 30.05.2019r. godz. 9:00
Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Gowarczów, która odbędzie
się w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
25.05.2019 więcej
Zaproszenie na VIII sesję - 30.04.2019r. godz. 9:00
Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Gowarczów, która
odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 roku o godz. 9:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
25.04.2019 więcej
Zaproszenie na VII sesję - 26.03.2019r. godz. 9:00
Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Gowarczów, która odbędzie
się w dniu 26 marca 2019 roku o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
20.03.2019 więcej
Zaproszenie na posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
Zaproszenie na posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
Gowarczów.
13.03.2019 więcej
Zaproszenie na VI sesję - 05.03.2019r. godz. 9:00
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Gowarczów, która odbędzie
się w dniu 5 marca 2019 roku o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
26.02.2019 więcej
Zaproszenie na V sesję - 29.01.2019 r. godz. 9:00
Zaproszenie na V sesję Rady Gminy w Gowarczowie, która
odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 9:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
22.01.2019 więcej
Zaproszenie na IV sesję - 28.12.2018 r. godz. 9:00
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy w Gowarczowie, która
odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
24.12.2018 więcej
Zaproszenie na III sesję - 14.12.2018 r. godz. 13:00
Zaproszenie na III sesję Rady Gminy w Gowarczowie, która
odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
06.12.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się