Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie na XVIII sesję - 06.05.2020 r. godz. 9:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XVIII sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 6 maja 2020 roku o godz. 9:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
05.05.2020 więcej
Zaproszenie na XVII sesję - 25.02.2020 r. godz. 12:00
Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Gowarczów, która
odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
22.02.2020 więcej
Zaproszenie na XVI sesję-30.12.2019r. godz. 10:30
Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Gowarczów, która odbędzie
się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 10:30 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
19.12.2019 więcej
Zaproszenie na XV sesję-26.11.2019r. godz. 9:00
Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Gowarczów, która odbędzie
się w dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
18.11.2019 więcej
Zaproszenie na nadzwyczajną XIV sesję - 08.11.2019r. godz. 14:30
Zaproszenie na nadzwyczajną XIV sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 roku o godz.
14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Gowarczowie.
05.11.2019 więcej
Zaproszenie na XIII sesję - 28.10.2019r. godz. 12:00
Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Gowarczów, która
odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o godz.
12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
21.10.2019 więcej
Zaproszenie na nadzwyczajną XII sesję - 03.10.2019r. godz. 14:00
Zaproszenie na nadzwyczajną XII sesję Rady Gminy Gowarczów,
która odbędzie się w dniu 3 października 2019 roku o godz.
14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gowarczowie.
30.09.2019 więcej
Zaproszenie na XI sesję - 19.08.2019r. godz. 9:00
Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Gowarczów, która odbędzie
się w dniu 19 sierpnia 2019 roku o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
13.08.2019 więcej
Zaproszenie na X sesję - 25.06.2019r. godz. 13:00
Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Gowarczów, która odbędzie
się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
17.06.2019 więcej
Zaproszenie na IX sesję - 30.05.2019r. godz. 9:00
Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Gowarczów, która odbędzie
się w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie.
25.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się