Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół Nr IX/2019
Protokół Nr IX/2019 z IX sesji Rady Gminy Gowarczów, która
odbyła się w dniu 30 maja 2019 roku
04.07.2019 więcej
Protokół Nr VIII/2019
Protokół Nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Gminy Gowarczów,
która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 roku
18.06.2019 więcej
Protokół Nr VII/2019
Protokół Nr VII/2019 z VII sesji Rady Gminy Gowarczów, która
odbyła się w dniu 26 marca 2019 roku
18.06.2019 więcej
Protokół Nr VI/2019
Protokół Nr VI/2019 z VI sesji Rady Gminy Gowarczów, która
odbyła się w dniu 5 marca 2019 roku
10.04.2019 więcej
Protokół Nr V/2019
Protokół Nr V/2019 z V sesji Rady Gminy Gowarczów, która
odbyła się 29 stycznia 2019 roku.
10.04.2019 więcej
Protokół Nr IV/2018
Protokół Nr IV/2018 z IV sesji Rady Gminy Gowarczów, która
odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 roku
11.02.2019 więcej
Protokół Nr III/2018
Protokół Nr III/2018 z III sesji Rady Gminy Gowarczów, która
odbyła się w dniu 14 grudnia 2018 roku
11.02.2019 więcej
Protokół Nr II/2018
Protokół Nr II/2018 z II sesji Rady Gminy Gowarczów, która
odbyła się w dniu 29 listopada 2018 roku
11.02.2019 więcej
Protokół Nr I/2018
Protokół Nr I/2018 z I sesji Rady Gminy Gowarczów która
odbyła się w dniu 20 listopada 2018 roku
11.02.2019 więcej
Protokół Nr XLIX/2018
Protokół Nr XLIX/2018 z XLIX sesji Rady Gminy w Gowarczowie
która odbyła się w dniu 2 października 2018 roku
11.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się