Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół Nr XXII/2020
Protokół Nr XXII/2020 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy
Gowarczów odbytej w dniu 19 października 2020 roku
30.12.2020 więcej
Protokół Nr XXI/2020
Protokół Nr XXI/2020 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy
Gowarczów odbytej w dniu 07 września 2020 roku
30.12.2020 więcej
Protokół Nr XX/2020
Protokół Nr XX/2020 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gowarczów
odbytej w dniu 6 sierpnia 2020 roku
26.11.2020 więcej
Protokół Nr XIX/2020
Protokół Nr XIX/2020 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy
Gowarczów, która odbyła się 3 lipca 2020 roku
26.11.2020 więcej
Protokół Nr XVIII/2020
Protokół Nr XVIII/2020 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy
Gowarczów odbytej w dniu 6 maja 2020 roku
05.08.2020 więcej
Protokół Nr XVII/2020
Protokół Nr XVII/2020 z XVII sesji Rady Gminy Gowarczów,
która odbyła się w dniu 25 lutego 2020 roku
12.05.2020 więcej
Protokół Nr XVI/2019
Protokół Nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Gminy Gowarczów, która
odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 roku
12.05.2020 więcej
Protokół Nr XV/2019
Protokół Nr XV/2019 z XV sesji Rady Gminy Gowarczów, która
odbyła się w dniu 26 listopada 2019 roku
12.05.2020 więcej
Protokół Nr XIV/2019
Protokół Nr XIV/2019 z XIV, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Gowarczów, która odbyła się w dniu 8 listopada 2019 roku
12.05.2020 więcej
Protokół Nr XIII/2019
Protokół Nr XIII/2019 z XIII sesji Rady Gminy Gowarczów,
która odbyła się w dniu 28 października 2019 roku
11.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się