Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.35.2020
Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 6
maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o nazwie: "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach Ruda
Białaczowska i Bębnów Gmina Gowarczów"
06.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.33.2020
Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 24
kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw
płynnych dla sprzętu silnikowego posiadanego i użytkowanego
przez Urząd Gminy w Gowarczowie
05.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.32.2020
Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 24
kwietnia 2020 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie
ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego
posiadanego i użytkowanego przez Urząd Gminy w Gowarczowie
05.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.30.2020
Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14
kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2020 rok.
05.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.29.2020
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14
kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze
przetargu nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Gowarczów
15.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.28.2020
Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 31
marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na
2020 rok.
15.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.27.2020
Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
prognozie Finansowej na lata 2020-2023.
15.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.26.2020
Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na
2020 rok.
15.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.25.2020
Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 24
marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
15.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.24.2020
Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17
marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na
2020 rok.
15.04.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się