2016-08-23

Podstawowe informacje

GMINA GOWARCZÓW

Rodzaj:  jednostka samorządu terytorialnego
Adres:  26-225 Gowarczów
 ul. Plac XX Lecia 1, powiat konecki
Telefon:  48-672 40 37
Faks:  48-6724744
e-mail:  sekretariat@gowarczow.pl
Bip:  gowarczow.bip.gov.pl
Wójt Gminy Gowarczów:   Stanisław Pacocha
 tel: 48-6724022
 faks: 48-6724744
Przewodniczący Rady Gminy:  Sławomir Stańczyk
 tel: 48-6724037
 faks: 48-6724744
Zastępca Wójta  Jan Wieruszewski
 tel: 48-6724037 wew. 238
Sekretarz Gminy:  Marzena Dziewit
 tel: 48-6724037 wew. 223
 faks: 48-6724744
Skarbnik Gminy: Justyna Płuciennik
 tel: 48-672 40 37 wew. 230
 faks: 48-6724744
Numer rachunku
bankowego:

 Bank Spółdzielczy w Przysusze
 Odział w Drzewicy
 Filia w Gowarczowie
 ul. Warszawska 3, 26-225 Gowarczów
 
Numery kont:

60 9145 1109 3500 2567 2000 0017 – dochody Urzędu Gminy, min.:

  • opłata skarbowa,
  • opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
  • podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny),
  • opłata za zajęcie pasa drogowego,
  • opłata za korzystanie z przystanków,
  • czynsz .

27 9145 1109 3500 2567 2000 0029 – opłata za odbiór odpadów komunalnych.

07 9145 1109 3500 2567 2000 0001 – dochody budżetu (opłata za udostępnienie danych)

33 9145 1109 3500 2567 2000 0018 –wydatki Urzędu Gminy.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się