Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Pomoc publiczna w 2020 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
18.05.2021 więcej
Ulgi, odroczenia, umorzenia w 2020 r.
Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 złotych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r.
18.05.2021 więcej
Pomoc publiczna w 2019 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
21.05.2020 więcej
Ulgi, odroczenia, umorzenia w 2019 r.
Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 złotych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019
r.
21.05.2020 więcej
Interpretacja indywidualna
Interpretacja indywidualna prawa podatkowego
28.06.2019 więcej
Pomoc publiczna w 2018 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
28.05.2019 więcej
Ulgi, odroczenia, umorzenia w 2018 r.
Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 złotych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018
r.
28.05.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/9/2018
UCHWAŁA NR III/9/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia
2018 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
24.12.2018 więcej
Pomoc publiczna w 2017 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
24.04.2018 więcej
Ulgi, odroczenia, umorzenia w 2017 r.
Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 złotych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017
r.
24.04.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się