Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Renata Sutor - petycja
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego.
16.12.2019 więcej
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego - wniosek i petycja
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i
odrębna Petycja - w jednym piśmie
19.11.2019 więcej
Petycja, Wniosek - Szulc-Efekt sp. z o. o.
Inicjatywa - dbajmy o koszty publiczne - Zmieniajmy Gminy na
Lepsze [mailto:optymalizacja-taryf@samorzad.pl]. Oficjalny
Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - taryfy
telefoniczne część II - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
26.09.2019 więcej
Petycja - Szulc-Efekt sp. z o. o.
Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku
z art. 241 KPA. "Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze -
wszyscy dbajmy o oszczędności w wydatkowaniu naszych podatków.
" [mailto:tansze-taryfy@samorzad.pl]
26.09.2019 więcej
Petycja - Szulc-Efekt sp. z o. o.
Inicjatywa - Walczmy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska -
Zmieniajmy Gminy na Lepsze
27.09.2018 więcej
Informacja o petycjach w 2017 r.
Informacja o petycjach w 2016 r.
28.06.2018 więcej
Wniosek Petycja - Szulc-Efekt sp. z o. o.
Petycja Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z
art. 241 KPA (Dz.U.2016.23). Inicjatywa - Dbajmy o Komfort
Najmłodszych - Pomagajmy usprawniać działanie Szkół
18.09.2017 więcej
Informacja o petycjach w 2016 r.
Informacja o petycjach w 2016 r.
29.06.2017 więcej
Wniosek, petycja - Dr Bogusław J. Feder
Petycja: zamieszczenie - na stałe - w Oficjalnym Serwisie WWW
Gminy/Miasta baneru mikroporady - w zawsze widocznym miejscu wraz
linkiem do odnośnego Serwisu - www.mikroporady.pl
29.06.2017 więcej
Wniosek (petycja) - Szulc-Efekt sp. z o. o.
Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne - Usprawnianie
Administracji - wszyscy zmieniajmy Polskę na Lepsze
20.02.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się