Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gowarczowie. Izabela Wąsik.
08.02.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gowarczowie. Izabela Wąsik.
08.02.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gowarczowie. Izabela Wąsik.
08.02.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Kierownika Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Gowarczów. Danuta
Chęć.
08.02.2017 więcej
Korekta do oświadczenia majątkowego
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2015 rok. Mastalerz
Małgorzata.
10.11.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Gowarczowie. Jan Chojnacki.
17.10.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gowarczowie za 2015 rok. Izabela Wąsik.
06.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Kierownika Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Gowarczów za 2015
rok. Danuta Chęć.
06.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej w Gowarczowie za 2015 rok. Adam Kubka.
06.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Gowarczowie za 2015 rok. Paweł Skowron.
06.06.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się