Lista artykułów

Nazwa artykułu
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:27
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Stopień
zagrożenia: 3
18.05.2021 więcej
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:22
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów
ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2
18.05.2021 więcej
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:20
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1
17.05.2021 więcej
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 57
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
ZBIORCZO NR 57 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:25
dnia 13.05.2021
13.05.2021 więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/ 1
05.05.2021 więcej
Wykaz obowiązujących ostrzeżeń
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
ZBIORCZO NR 54 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:31
dnia 05.05.2021
05.05.2021 więcej
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 50
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
ZBIORCZO NR 50 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:58
dnia 27.04.2021
28.04.2021 więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1
28.04.2021 więcej
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 49
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
ZBIORCZO NR 49 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 13:56
dnia 26.04.2021
26.04.2021 więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1
23.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się