Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie - dzień wolny od pracy w UG w Gowarczowie
Ogłoszenie - 24 grudnia 2021 r. - dzień wolny od pracy w
Urzędzie Gminy w Gowarczowie
01.12.2021 więcej
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Gowarczów informuje, że w każdy wtorek od godziny
8.30 – 10.00 w pokoju 208 pełni dyżur pracownik Starostwa
Powiatowego w Końskich zajmujący się nadzorem nad lasami
prywatnymi, celem ułatwienia mieszkańcom gminy załatwiania
spraw związanych z gospodarką leśną.
10.11.2021 więcej
Ogłoszenie - szczepienie ochronne lisów
W dniach 18 – 23 listopada 2021r. na terenie województwa
świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego
szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
(dodatkowa akcja szczepienia).
08.11.2021 więcej
Informacja
Informacja dotycząca Rejestru Dowodów Osobistych
03.11.2021 więcej
Ogłoszenie - konsultacje projektu uchwały
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały Rady Gminy Gowarczów dotyczącej „ Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok”
26.10.2021 więcej
Informacja
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy
18.10.2021 więcej
Szczepienie ochronne lisów - zmiana terminu
Szczepienie ochronne lisów - zmiana terminu
12.10.2021 więcej
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich.
Przeszukiwanie lasów.
01.10.2021 więcej
Ogłoszenie - szczepienie ochronne lisów
W dniach 7 – 12 października 2021r. na terenie województwa
świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego
szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
30.09.2021 więcej
Ogłoszenie
„W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów
alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021r.o godz.
17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy”. ( syrena
– dźwięk modulowany 3 minuty)
30.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się