Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Prośba o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie
12.03.2020 więcej
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że w dniu
29.02.2020 na terenie powiatu koneckiego w gminie Gowarczów
zostanie przeprowadzone przeszukiwanie lasów, zgodnie z
„realizacją procedury przeszukiwania obszarów i zbierania
zwłok dzików lub ich szczątków”.
26.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.17.2020
Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 19
lutego 2020 roku w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku
publicznego w 2020 roku.
19.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.7.2020
Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 23
stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 roku
23.01.2020 więcej
Nabór wniosków na wymianę źródła ciepła
Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę źródła ciepła w
budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy
Gowarczów
07.01.2020 więcej
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gowarczów dla fragmentu obrębu Skrzyszów
30.10.2019 więcej
Ogłoszenie - konsultacje projektu uchwały
Zarządzenie Nr 0050.123.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 21
października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwały „Rocznego programu współpracy z
ogranizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi
realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok”
21.10.2019 więcej
Wykaz kół łowieckich
Wykaz kół łowieckich z terenu gminy Gowarczów
15.10.2019 więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności
zachowania ostrożności podczas zbierania runa leśnego w
związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstw.
02.10.2019 więcej
Ogłoszenie-zmiana numeru rachunku bankowego
Ogłoszenie-zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się