Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego
Rozporządzenie Nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28
kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania
targów, wystaw, pokazów, lub konkursów z udziałem ptaków na
terenie województwa świętokrzyskiego.
04.05.2021 więcej
Ogłoszenie-wymiana źródła ciepła
Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę źródła ciepła w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie
Gminy Gowarczów.
19.04.2021 więcej
INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO
WIZYTA W URZĘDZIE SKARBOWYM TYLKO PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI
07.04.2021 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań
pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 17 lutego 2021 roku.
18.02.2021 więcej
Informacja dotycząca wilków
Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
dotycząca wilków
09.02.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.10.2021
Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 22
stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku
22.01.2021 więcej
Ogłoszenie i zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach
Ogłoszenie i zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach.
Szczegóły w załącznikach.
07.01.2021 więcej
Ogłoszenie-zmiana terminu odbioru odpadów
Ogłoszenie-zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych.
24.11.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru uprawy maku
lub konopi włóknistych w 2021 r.
18.11.2020 więcej
Ogłoszenie - konsultacje projektu uchwały
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały Rady Gminy Gowarczów dotyczącej „ Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok”
27.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się