Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie-zmiana numeru rachunku bankowego
Ogłoszenie-zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.09.2019 więcej
Ogłoszenie - szczepienie ochronne lisów
W dniach 12 – 18 września 2019r. na terenie województwa
świętokrzyskiego, za wyjątkiem powiatu koneckiego i
skarżyskiego, planowane jest przeprowadzenie ochronnego
szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
03.09.2019 więcej
OGŁOSZENIE - SYRENY ALARMOWE
Ogłoszenie - syreny alarmowe
30.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.97.2019
Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 22
lipca 2019 roku w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku
publicznego
26.07.2019 więcej
OGŁOSZENIE-szacowanie szkód w rolnictwie
OGŁOSZENIE-szacowanie szkód w rolnictwie
25.07.2019 więcej
Komunikat Nr 2/2019
Komunikat Nr 2/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Końskich w sprawie poprawy jakości wody
przeznaczonej do spożycia z wodociągu Bernów
02.07.2019 więcej
KOMUNIKAT
DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW: BERNÓW, GIEŁZÓW, KURZACZE,
BOROWIEC, KORYTKÓW, KUPIMIERZ, GOWARCZÓW (UL. ZAMKOWA I
WARSZAWSKA), RUDA BIAŁACZOWSKA, KAMIENNA WOLA, BĘBNÓW
28.06.2019 więcej
KOMUNIKAT
W związku z komunikatem 1/2019 Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Końskich Wójt Gminy Gowarczów
informuje mieszkańców w/w sołectw iż do sieci wodociągowej
została wprowadzona woda z ujęcia Gowarczów, nadająca się do
spożycia (posiada pozytywne badania pod względem
mikrobiologicznym).
27.06.2019 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 19
czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku.
25.06.2019 więcej
OGŁOSZENIE
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i
podobnymi prognozami meteorologicznymi na najbliższy okres,
Wójt Gminy Gowarczów apeluje do mieszkańców o bardzo
racjonalne używanie wody z sieci wodociągowej tylko do
niezbędnych celów. W przypadku nadmiernego poboru wody mogą
nastąpić utrudnienia lub braki w dostawie wody.
13.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się