Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17 lutego 2020 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci
elektroenergetycznej średniego (15kV) i niskiego (0,4kV)
napięcia, przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia (15kV) oraz budowa stacji trnsformatorowej słupowej
(15/0,4kV), na działkach nr ewid. 573, 284/1 i 284/5, obręb
Bębnów, gmina Gowarczów.
17.02.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 11 lutego 2020 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid.
470, 471, 173, 458/4 i 459/6, obręb Bębnów, gmina Gowarczów.
11.02.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 09 stycznia 2020 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40, na działkach nr ewid.
245, 189 i 130 obręb Bębnów, gmina Gowarczów.
10.01.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 07 stycznia 2020 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 z przyłączami PE dn
25 na działkach nr ewid. ......... ., obręb Rogówek oraz
......... , obręb Brzeźnica, gmina Gowarczów. Szczegóły w
obwieszczeniu.
10.01.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 10 grudnia 2019 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa drogi
gminnej w miejscowości Brzeźnica, na działce nr ewid. 114,
obręb Brzeźnica, gmina Gowarczów
11.12.2019 więcej
Obwieszczenie - polowania zbiorowe
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2 grudnia 2019 r. w
sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła
Łowieckiego "Klub Myśliwski" obwód łowiecki nr 257.
02.12.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2019 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40, na działkach nr ewid.
245, 189 i 130 obręb Bębnów, gmina Gowarczów.
28.11.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 27 listopada 2019 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 z przyłączami PE dn
25 na działkach nr ewid. ......... ., obręb Rogówek oraz
......... , obręb Brzeźnica, gmina Gowarczów. Szczegóły w
obwieszczeniu.
28.11.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 13 listopada 2019 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa drogi
gminnej w miejscowości Brzeźnica, na działce nr ewid. 114,
obręb Brzeźnica, gmina Gowarczów.
14.11.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 31 października
2019 r. dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
drogi gminnej w miejscowości Bębnów, na działkach nr ewid.
221 i 222, obręb Bębnów, gmina Gowarczów
05.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się