Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 4 czerwca 2019 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie:budowa drogi
rowerowej z miejscowości Kamienna Wola do miejscowości Stare
Pole , na działkach nr ewid. 94/2, 111, 112, 264, 265, 304/3 i
298, obręb Kamienna Wola, gmina Gowarczów.
04.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 na
odcinku od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa, na
terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie koneckim.
29.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od
km ok. 77 258 do km ok. 84 001 na odcinku: od obwodnicy Końskich
m. Kornica do Gowarczowa, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów,
w powiecie koneckim.
29.05.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 28.05.2019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 28 maja 2019 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa budynku
świetlicy wiejskiej, wraz z urzadzeniami budowlanymi, na
działce nr ewid. 146, obręb Miłaków, gmina Gowarczów.
28.05.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Koneckiego
09.05.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 30.04.2019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji
transormatorowej słupowej SN/nN 15/0,4kV - 1 szt., linii
kablowej SN 15kv - dł. ok 250 m, linii kablowej nN 0,4kV wraz ze
słupami nN 0,4kV - dł. ok. 550 m, słupa SN 15kV z dwoma
odłącznikami -1 szt, słupa SN 15kV z odłącznikiem - 1szt.,
na działkach nr ewid. 496, 304/3, 251, 253, 255, 263 i 561/2,
obręb Kamienna Wola, gmina Gowarczów.
30.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2019 r.
dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od obwodnicy Końskich m.
Kornica do Gowarczowa”, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów,
w powiecie koneckim.
17.04.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 12.04.2019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 12 kwietnia 2019 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63, na działkach nr ewid.
192, 193/1, 189, 196/1, obręb Bębnów, gmina Gowarczów.
12.04.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 11.04.2019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 11 kwietnia 2019 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63, na działkach nr ewid.
368/5, 621 i 368/6, oręb Komaszyce, gmina Gowarczów.
12.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w
Końskich.
21.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się