Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie dotyczące
przedsięwzięcia o nazwie: "Przebudowa sieci i instalacji
kanalizacyjnych, deszczowych, sanitarnej oraz oczyszczalni wód w
Bazie Paliw nr 17 w Baryczy"
09.11.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 5 listopada 2021 r.
w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła
Łowieckiego Nr 104 "Akteon" w Warszawie obwód łowiecki nr 1
07.11.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 27 października
2021 r. dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa
drogi gminnej nr 324005T Korytków-Bernów na odcinku od km 0+090
do km 1+190"
28.10.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 27 października
2021 r. dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa
drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola - Kurzacze na odcinku od
km 1+450 do km 2+750"
28.10.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 27 października
2021 r. dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa
drogi gminnej nr 324003T Gowarczów-Komaszyce na odcinku od km
0+500 do km 3+100"
28.10.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 26 października
2021 r. dotyczące projektu: „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Gowarczów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”
26.10.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 22 października
2021 r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła
Łowieckiego Nr 104 "Akteon" w Warszawie obwód łowiecki nr 1
25.10.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 21 października
2021 r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła
Łowieckiego Nr 15 "Knieja" w Opocznie obwód łowiecki nr 587 i
230.
21.10.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 21 października
2021 r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła
Łowieckiego "Klub Myśliwski" obwód łowiecki nr 257.
21.10.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 21 października
2021 r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła
Łowieckiego "Dzik" Przysucha obwód łowiecki nr 594.
21.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się