Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE
Informacja o rachmistrzach spisowych na terenie Gminy Gowarczów
26.08.2021 więcej
Dodatkowa rekrutacja na rachmistrzów spisowych
Wójt Gminy Gowarczów jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza
dodatkową rekrutację na rachmistrzów spisowych, którzy do 30
września 2021 roku uczestniczyć będą w spisywaniu mieszkań i
ludności na terenie Gminy Gowarczów.
14.07.2021 więcej
TERMIN NABORU NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH – P R Z E D Ł U Ż O N Y!
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w
porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru
kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie
całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
09.02.2021 więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH – NSP 2021
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych- Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań
01.02.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się