Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.93.2019
Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 15
lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Punktem Przedszkolnym w
Gowarczowie, 26-225 Gowarczów, ul. Stanisława żuka 3
15.07.2019 więcej
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 10
czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej z Punktem Przedszkolnym w
Gowarczowie, 26-225 Gowarczów, ul. Stanisława Żuka 3
10.06.2019 więcej
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie.
26.04.2019 więcej
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie
09.04.2019 więcej
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego
i działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym i
Obsługi Rady Gminy
31.12.2018 więcej
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym
Urzędu Gminy w Gowarczowie
31.12.2018 więcej
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. kadr
28.12.2018 więcej
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds.
księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w
Gowarczowie
12.12.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i
działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym i Obsługi
Rady Gminy
11.12.2018 więcej
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds.
kadr w Referacie Organizacji i Obsługi Rady Gminy Urzędu Gminy
w Gowarczowie
05.12.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się