Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca II kwartału 2019 roku.
29.07.2019 więcej
Uchwała Nr 130/II/2017 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 130/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 roku w
sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gowarczów na 2018 rok
09.07.2019 więcej
Uchwała Nr 30/I/2018 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 30/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w
uchwale budżetowej Gminy Gowarczów na 2018 rok
05.07.2019 więcej
Sprawozdanie za 2018 rok
Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
Gowarczów za 2018 rok.
27.06.2019 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2018 rok.
30.05.2019 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca I kwartału 2019 roku.
29.04.2019 więcej
Uchwała Nr 7/I/2019 RIO
Uchwała Nr 7/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w
uchwale budżetowej Gminy Gowarczów na 2019 rok
05.03.2019 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca IV kwartału 2018 roku.
31.01.2019 więcej
Uchwała Nr 173/II/2018 RIO
Uchwała Nr 173/II/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie
opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Gowarczów na lata 2019 - 2022
18.12.2018 więcej
Uchwała Nr 172/II/2018 RIO
Uchwała Nr 172/II/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w
projekcie uchwały budżetowej Gminy Gowarczów na 2019 rok
18.12.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się