Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca I kwartału 2021 roku.
28.04.2021 więcej
Uchwała Nr XXIV/64/2020
Uchwała Nr XXIV/64/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2021
rok
02.02.2021 więcej
Uchwała Nr XVI/76/2019
Uchwała Nr XVI/76/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2020
rok
02.02.2021 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca IV kwartału 2020 roku.
29.01.2021 więcej
Uchwała Nr 23/2021 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 23/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w
uchwale budżetowej Gminy Gowarczów na 2021 rok
28.01.2021 więcej
Uchwała Nr 148/2020 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 148/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie
opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Gowarczów na lata 2021-2024
22.12.2020 więcej
Uchwała Nr 147/2020 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 147/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w
projekcie uchwały budżetowej Gminy Gowarczów na 2021 rok
22.12.2020 więcej
Uchwała Nr 146/2020 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 146/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie
opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gowarczów na 2021
rok.
22.12.2020 więcej
Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
Gowarczów za I półrocze 2020 rok.
05.11.2020 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca III kwartału 2020 roku.
30.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się