Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca III kwartału 2021 roku.
28.10.2021 więcej
Uchwała Nr 120/2021 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 120/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2021 roku w sprawie
opinii o iniformacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Gowarczów za I półrocze 2021 r.
29.09.2021 więcej
Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
Gowarczów za I półrocze 2021 rok.
29.09.2021 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca II kwartału 2021 roku.
23.08.2021 więcej
Sprawozdanie finansowe 2020 -GOPS
Sprawozdanie finansowe 2020 -GOPS
11.06.2021 więcej
Bilans jednostki budżetowej - SP w Gowarczowie
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Gowarczowie
10.06.2021 więcej
Bilans jednostki budżetowej - CUW
Bilans jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych Gminy
Gowarczów
10.06.2021 więcej
Bilans jednostki budżetowej - Urząd Gminy
Bilans jednostki budżetowej - Urząd Gminy w Gowarczowie
10.06.2021 więcej
Bilans jednostki budżetowej - Gmina Gowarczów
Bilans jednostki budżetowej - Gmina Gowarczów
10.06.2021 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2020 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2020 rok.
31.05.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się