Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2019 rok.
27.05.2020 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca I kwartału 2020 roku.
22.05.2020 więcej
Uchwała Nr 50/2020 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 50/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16.04.2020 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2019
rok
05.05.2020 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca IV kwartału 2019 roku.
31.01.2020 więcej
Uchwała Nr 16/2020 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 16/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanej w
uchwale budżetowej Gminy Gowarczów na 2020 rok
28.01.2020 więcej
Uchwała Nr 165/II/2019 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 165/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 roku w
sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Gowarczów na lata 2020-2023
16.12.2019 więcej
Uchwała Nr 164/II/2019 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 164/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 roku w
sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gowarczów na 2020 rok
16.12.2019 więcej
Uchwała Nr 163/II/2019 RIO w Kielcach
Uchwała Nr 163/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 roku w
sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gowarczów
na 2020 rok
16.12.2019 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za okres od
początku roku do końca III kwartału 2019 roku.
24.10.2019 więcej
Informacja - budżet I półrocze 2019
Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
Gowarczów za I półrocze 2019 roku
10.10.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się