Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.13.2020
Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 3
lutego 2020 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
sładania dokumentów, do publicznego przedszkola, punktów
przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkolach podstawowych, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gowarczów w roku szkolnym 2020/2021
19.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.12.2020
Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 3
lutego 2020 roku w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej
na 2020 rok
19.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.11.2020
Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o nazwie: "Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej w miejscowości Brzeźnica dz. nr ew. 107"
31.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.10.2020
Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 24
stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw
sprawdzania i opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków
budżetu Gminy Gowarczów inwestycji realizowanych w ramach
programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gowarczów
31.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.9.2020
Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 24
stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
31.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.8.2020
Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 24
stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2020 rok.
31.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.7.2020
Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 23
stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 roku
23.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.6.2020
Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2
stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu
Gminy na 2020 rok.
23.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.5.2020
Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2
stycznia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom
jednostek budżetowych Gminy Gowarczów
23.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.4.2020
Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2
stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na
2020 rok
23.01.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się