Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXVI/193/2016
Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/192/2016
Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/191/2016
Uchwała Nr XXVI/191/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie wzorów formularzy
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/190/2016
Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/189/2016
Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek w podatku od
nieruchomości
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/188/2016
Uchwała Nr XXVI/188/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2016-2021.
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/187/2016
Uchwała Nr XXVI/187/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy na 2016 rok.
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/186/2016
Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
Nr V/17/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 2015
roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr III/4/2014 roku
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
Gminy w Gowarczowie
14.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/185/2016
Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
Nr III/4/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 15 grudnia 2014
roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji
Rady Gminy w Gowarczowie
14.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/184/2016
Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
Nr III/4/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 15 grudnia 2014
roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji
Rady Gminy w Gowarczowie
14.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się